Omhoog

Aanbod

Een AURALEZING

Geeft je helderheid en inzicht in wie je bent.
Brengt je dichter bij je eigen intuïtie, geeft je overzicht en stimuleert je optimale keuzes te maken en vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden op je vragen...
…en ondersteunt zo je persoonlijke groei en ontwikkeling!

Aura's en chakra's
Alles in en om je heen is energie.
Je gedachten, je gevoelens, alles wat je in het heden doet en hoe je het doet, alles wat je gedaan en ervaren hebt in het verleden en alles wat je aan het ontwikkelen bent in jezelf naar de toekomst toe... het is allemaal energie.
Je aura is je eigen persoonlijke energieveld rondom je en je chakra's zijn energiecentra in je lichaam waar energie gebundeld doorheen gaat.

Wat vertelt je aura over jou?
Je aura bevat allerlei informatie over hoe je in het leven staat, wat je denkt, voelt, en wat je bezighoudt. Die informatie komt in de diverse chakra's specifieker naar voren.

Wat vertellen je chakra's over jou?
In je chakra's ligt informatie opgeslagen die betrekking heeft op allerlei situaties en gebeurtenissen in je leven. Elk chakra heeft daarbij zijn eigen kenmerken en eigenschappen.

Wat is een auralezing?
De energie van je aura en chakra's is te 'lezen', te vertalen in woorden. Een auralezing is een lezing van de informatie die in jouw energieveld aanwezig is; een intuïtieve waarneming van jouw energie en jouw interactie met je omgeving. Het is een stroom praktische informatie van je uitstraling: je kwaliteiten, talenten, patronen en mogelijkheden in je dagelijks leven. Een persoonlijkheidslezing als het ware. Het geeft ook informatie over de relatie tussen je huidige functioneren en gebeurtenissen uit het verleden, wat verhelderend werkt ten aanzien van je eigen handelen.

Wat doet een auralezing voor je?
Een goede auralezing kan je meer inzicht geven in wie je bent en je helderheid verschaffen over jezelf, je doen en laten en over wat je belangrijk vindt in het leven, op een heel diep niveau.
Je wordt je bewust(er) van je mogelijkheden en valkuilen, zodat je knelpunten in je leven beter kunt hanteren. Dit biedt je de mogelijkheid om, vanuit een ruimer perspectief, eigen antwoorden te vinden op je vragen en stimuleert je optimale keuzes te maken en stappen te zetten in je eigen ontwikkeling.

Hoe gaat een auralezing in zijn werk?
Om je aura te kunnen lezen is het niet nodig iets van je achtergrond te weten.
Ik zit met mijn ogen dicht tegenover je en stem mij af op je energieveld. Ik begin met je aura en daarna ga ik verder met de voetchakra en de 7 hoofdchakra's. Zo ontstaat een objectieve 'vertaling' van je uitstraling, zonder oordelen, tips of toekomstvoorspellingen, met de bedoeling je eigen kracht en innerlijk weten te stimuleren.
Tijdens de aurareading hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren, maar aan het eind is ook gelegenheid om vragen te stellen, mocht je die hebben.

Hoe lang duurt een auralezing?
- Een volledige auralezing duurt ongeveer anderhalf uur.
- Het is ook mogelijk te kiezen voor een verkorte lezing van ongeveer een uur. In dat geval worden je aura en 5 chakra's gelezen. Welke dat zijn wijst zich vanzelf tijdens de lezing en de lezing spitst zich dan toe op wat op dat moment het duidelijkst naar voren komt in je aura.

Na afloop krijg je een geluidsopname van de auralezing op cd mee naar huis. Je kunt ook zelf een USB-stick meebrengen waar de opname als mp3-bestandje op gezet kan worden.

Beroepsorganisatie
Ik ben gecertificeerd lid van de Beroepsorganisatie voor Aurareaders (BvA). Deze organisatie staat garant voor de kwaliteit van de aangesloten auralezers en verzorgt ook de verplichte jaarlijkse nascholing ten behoeve van Herregistratie.
Informatie over het BvA kun je vinden op de website van het Centrum voor Effectieve Intuïtie: www.effectieveintuitie.nl en www.aurareaders.nl. De beroepsorganisatie is erkend en aangesloten bij de RING (Registratie Instituut Natuurgerichte Gezondheid) www.ringregister.nl. Met vragen of klachten over de kwaliteit van de lezing kun je contact opnemen met de BvA, tel. 06-337 39 089 of via info@aurareaders.nl.
Met vragen of klachten over de kwaliteit van de lezing kun je contact opnemen met de BvA, tel. 06-337 39 089 of via info@aurareaders.nl


- het mooie van een auralezing is dat het je heel dicht bij je eigen antwoorden brengt -

auralezers.nl