Omhoog

Aanbod

Wat is een Verzamelpunt?
Het Verzamelpunt is het middelpunt van het menselijk energiesysteem – een zeer helder punt met intense energie – en iedereen heeft er één. Bij de geboorte bevindt het Verzamelpunt zich in de navelstreek en gedurende de eerste zeven jaar verplaatst het zich naar boven. De Verzamelpuntlocatie van de lichamelijk en geestelijk gezonde volwassene ligt dicht bij de thymusklier (op het borstbeen, net boven het hart). Wanneer het tijdstip van overlijden nadert, zakt het Verzamelpunt weer in de richting van de navel.
Als het Verzamelpunt op de juiste plek ter hoogte van de thymus zit, ben je over het algemeen goed in balans. Door dingen in je leven die heel veel energie vragen (bv. stress, een trauma, ziekte e.d.) kan het Verzamelpunt verschuiven en ontstaat een verstoord energie-systeem, wat lichamelijke, emotionele, mentale, energetische, of psychische klachten tot gevolg kan hebben. 

Wat is en wat doet een Verzamelpuntcorrectie?
De Verzamelpuntcorrectie is een methode waarmee het Verzamelpunt weer naar het middelpunt, op de thymus, teruggezet wordt. Na correctie gaat de energie zonder afwijking door het lichaam stromen, waardoor een flink aantal klachten kunnen verdwijnen.
Een Verzamelpuntcorrectie brengt iemand geestelijk en lichamelijk in balans waardoor organen onmiddellijk beter gaan functioneren.
Vertrouwd zijn met de juiste locatie en het geregeld corrigeren van het Verzamelpunt kunnen de persoonlijke ontwikkeling versnellen en psychische en fysieke capaciteiten verbeteren. De correctie laat mensen vaak zeer duidelijke verbetering in hun lichamelijke of geestelijke situatie ervaren. De correctie kan een perfecte start en basis zijn voor herstel en kan ook toegepast worden voordat een therapie, operatie, of andere ingreep ondergaan wordt.

Hoe gaat een Verzamelpuntcorrectie in zijn werk?
Voordat een correctie toegepast wordt, worden eerst kort wat vragen over de medische achtergrond gesteld, om zo een beeld te krijgen van waar het Verzamelpunt zich op dat moment waarschijnlijk bevindt. Vervolgens wordt de locatie van het Verzamelpunt bepaald door het aftasten van de huid van het (ontblote) bovenlichaam, zowel op de borst als op de rug. 
Wanneer het Verzamelpunt gelokaliseerd is, begint het verplaatsen ervan met een speciaal hand-geslepen kristal. In totaal zal het lokaliseren en corrigeren ongeveer 45 minuten in beslag nemen. Sommige personen voelen niets na een correctie, anderen voelen zich direct opgelucht en ontspannen. Ook kun je je even wat duizelig voelen, of het even erg warm hebben. De stem kan anders klinken en vaak kijken mensen stralend uit de ogen. 

De eerste drie dagen na een correctie is het verstandig rustig aan te doen en geen alcohol of geestverruimende middelen te gebruiken. Dit om te voorkomen dat het Verzamelpunt terugschiet naar zijn oude locatie. Ook kun je je wat grieperig of moe voelen en emoties kunnen heftiger zijn. 

Inbegrepen bij de correctie is een controle na 2 weken, om te kijken of het Verzamelpunt nog op de juiste plek zit. Is het Verzamelpunt verschoven, dan wordt opnieuw een correctie uitgevoerd. Deze gaat sneller dan de eerste keer.

Organisatie
Ik ben opgeleid door Healthy Balance Almere en door hen bevoegd verklaard om Verzamelpuntcorrecties uit te voeren. Het bijbehorende certificaat is te raadplegen op www.hetverzamelpunt.org/therapist.
Healthy Balance is de eerste en enige in Nederland die door Whale Medical geautoriseerd is om anderen de techniek van het Verzamelpunt corrigeren te leren. Voor meer informatie over de organisatie, zie www.healthybalance.nl.
Het up-to-date houden van de kennis en kunde gebeurt middels jaarlijkse (verplichte) bijscholingsdagen. Daarnaast wordt men bij toerbeurt ingezet bij de opleiding van nieuwe cursisten.

“...een verzamelpuntcorrectie kan een perfecte start en basis zijn voor herstel en balans op lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau...”

auralezers.nl